3 روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه 21 دی 95 به علت فوت آیت الله هاشمی

3 روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس و ادارات سه شنبه 21 دی 95 به علت فوت آیت الله هاشمی وضعیت تعطیلی مدارس به علت درگذشت آیت الله هاشمی اطلاعیه تعطیلی ادارات به دلیل فوت هاشمی & amp nbsp & amp nbsp مدارس به علت مرگ آیت الله هاشمی تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی مدارس و ادارات به علت فوت آیت الله هاشمی & amp nbsp مدارس و ادارات به مدت 3 روز به علت درگذشت آیت الله هاشمی تعطیل است آیا فردا مدارس به دلیل فوت آیت الله هاشمی تعطیل است؟ & amp nbsp ادارات فردا 20 دی 95 به علت فوت آیت الله هاشمی تعطیل است؟ اعلام تعطیلی مدارس و ادارات به علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی & amp nbsp مدارس و ادارات به مدت 3 روز از 20 دی 95 به علت فوت آیت الله هاشمی تعطیل شد دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مدارس و ادارات تعطیل است؟ اطلاعیه تعطیلی مدارس و ادارات 20 دی 95 اطلاعیه تعطیلی مدارس به علت درگذشت هاشمی رفسنجانی خبر تعطیلی مدارس به مدت 3 روز به دلیل فوت آیت الله هاشمی & amp nbsp تعطیلی ادارات به به علت درگذشت آیت الله هاشمی & amp nbsp تعطیلی مدارس & amp nbsp اطلاعیه تعطیلی مدارس و ادارات به مدت 3 روز به علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بلاگ زوناشاپ


پست های تصادفی